Gå til innhold

Vil du følge våre nyheter?

RSS, også kalt «levende bokmerker» eller «nyhetsmating», er en ordning der en nettleser på en datamaskin henter nyheter eller annet materiale fra Internett fortløpende og automatisk. RSS er en XML-dialekt basert på RDF som brukes for å videreformidle utdrag av innhold fra en nettside som oppdateres jevnlig.